Ban hành tạm thời Điều lệ hoạt động của VietnamPost

Ictnews.vn - 25/03/2013 1772

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ - Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VietnamPost) vừa được Bộ TT&TT ban hành tạm thời, có hiệu lực thi hành từ ngày 18/3/2013.


le-ban-giao.jpg
Lễ bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại VietnamPost từ VNPT về Bộ TT&TT diễn ra ngày 19/12/2012.

/ / /

Đây là một trong những hoạt động thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định 1746/QĐ-TTg ngày 16/11/2012 chuyển quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại VietnamPost từ Tập đoàn VNPT về Bộ TT&TT.

Việc Bộ TT&TT ban hành tạm thời Điều lệ tổ chức và hoạt động của VietnamPost là nhằm đảm bảo cho hoạt động của VietnamPost không bị gián đoạn và đúng pháp luật, tạo điều kiện để doanh nghiệp này kịp thời triển khai những công việc liên quan đến công tác tổ chức.

Quyết định 249/QĐ-BTTTT về phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của VietnamPost, được Bộ trưởng Bộ TT&TT ký ban hành ngày 18/3/2013 nêu rõ, VietnamPost có trách nhiệm xây dựng, trình Bộ TT&TT phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ - VietnamPost khi Điều lệ mẫu của Tổng công ty nhà nước và doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ được ban hành theo quy định tại khoản 1, Điều 11 Nghị định 99/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ.

Gồm có 10 chương, 65 điều và 2 phụ lục, Điều lệ tổ chức và hoạt động của VietnamPost vừa được Bộ TT&TT ban hành tạm thời là cơ sở pháp lý cho công tác tổ chức, hoạt động của VietnamPost. Đây cũng là căn cứ để các đơn vị hạch toán phụ thuộc, các công ty con của VietnamPost triển khai xây dựng Điều lệ hoặc Quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị mình, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Theo Điều lệ này, VietnamPost là công ty TNHH thành viên do Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ, hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con. VietnamPost có tư cách pháp nhân, con dấu, biểu tượng và được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước, các ngân hàng trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật; có quyền sở hữu đối với tên gọi, biểu tượng và thương hiệu của VietnamPost theo quy định của pháp luật. DN bưu chính này chịu trách nhiệm kế thừa các quyền, nghĩa vụ pháp lý và lợi ích hợp pháp của Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam trước đây.

Có tổng vốn điều lệ là 8.122 tỷ đồng, mục tiêu hoạt động của VietnamPost là kinh doanh có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn được Nhà nước đầu tư; hoàn thành nghĩa vụ cung ứng dịch vụ bưu chính công ích khác do Nhà nước giao đúng đối tượng, giá cước do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định và theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích; đồng thời tối ưu hóa hoạt động của tổ hợp công ty mẹ - công ty con.

Điều lệ mới của VietnamPost cũng quy định Nhà nước là chủ sở hữu VietnamPost. Chính phủ phân công Bộ TT&TT thực hiện các quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với VietnamPost. Người đại diện theo pháp luật của VietnamPost là Chủ tịch Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam.

Về cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý, điều hành của VietnamPost gồm có: Chủ tịch, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Bộ máy giúp việc, Ban kiểm soát nội bộ. Cơ cấu này có thể thay đổi để phù hợp với yêu cầu kinh doanh trong quá trình hoạt động.

Bên cạnh đó, Điều lệ tổ chức và hoạt động của VietnamPost còn quy định cụ thể về: các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của VietnamPost, đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước (Bộ TT&TT-PV) đối với VietnamPost; tổ chức quản lý của VietnamPost; quan hệ giữa VietnamPost với các đơn vị hạch toán phụ thuộc, các công ty con, công ty liên kết; cơ chế hoạt động tài chính; tổ chức lại, đa dạng hóa sở hữu, giải thể, phá sản VietnamPost; quy định sổ sách và hồ sơ của VietnamPost...

M.T

TAGS: hoạt động , điều lệ , nhà nước , công ty , tổ chức , quy định , chủ sở hữu , ban hành , đại diện , nghĩa vụ , bưu chính , tổng công ty , đơn vị , trách nhiệm , bộ máy , doanh nghiệp , hạch toán , pháp lý , thực hiện , quyết định , phê duyệt , công tác , thẩm quyền , kiểm soát , chính phủ , cơ cấu , kinh doanh , biểu tượng , cung ứng , triển khai , bưu điện , công việc , bàn giao , bảo toàn , chủ tịch , thủ tướng , chịu trách nhiệm , bộ trưởng , cơ quan , kế thừa , vốn điều lệ , quyền sở hữu , điều hành , phân công , đầu tư , tạo điều kiện , nước ngoài , tổng vốn , gián đoạn , đảm bảo , xây dựng , cơ chế , hoàn thành , lợi ích , mục tiêu , quốc gia , thương hiệu , nắm giữ , yêu cầu , kỹ thuật , của công , liên quan , căn cứ , pháp luật , phá sản , phù hợp , kế toán , quy chuẩn , tập đoàn , thành viên , chỉ đạo , quy chế , mở tài khoản , tổ hợp , công ích , kho bạc , thay đổi , sổ sách , quan hệ , quản lý , mô hình , quá trình , nghị định , tư cách , giá cước , ngân hàng ,
Tin cho bạn
  • Tạo mục tin riêng để theo dõi những tin mà bạn quan tâm
X
Tạo chuyên mục riêng

Máy tìm kiếm sẽ tổng hợp những bài viết theo từ khóa và chuyên mục mà bạn quan tâm

Tổng hợp tin từ chuyên mục

Tổng hợp tin theo từ khóa

Đặt tên cho chuyên mục của bạn

Quảng cáo
Tin đối tác
Quảng cáo
Nhiều người quan tâm: tin tuc, tin tuc xa hoi, tin tức thế giới, tin tuc the thao, tin tức giáo dục, tin pháp luật, tin tức giới trẻ, tin tức oto, sức khỏe giới tính, đọc báo online, tin tuc kinh te, tin tuc phap luat, tin tuc xa lo