Sim Đặc Biệt Viettel

Tham khảo thêm danh sách Sim Đặc Biệt Viettel tại https://khosim.com/sim-dac-biet-viettel

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0983.31.2204 960.000đ 32 Đặt mua
2 Viettel 0961.23.2204 960.000đ 29 Đặt mua
3 Viettel 0966.45.1102 3.850.000đ 34 Đặt mua
4 Viettel 0866.71.1102 2.250.000đ 32 Đặt mua
5 Viettel 0986.53.1102 5.150.000đ 35 Đặt mua
6 Viettel 0862.56.1102 4.390.000đ 31 Đặt mua
7 Viettel 0869.66.1102 5.250.000đ 39 Đặt mua
8 Viettel 0865.65.1102 5.150.000đ 34 Đặt mua
9 Viettel 086961.1102 2.650.000đ 34 Đặt mua
10 Viettel 0867.86.1102 4.500.000đ 39 Đặt mua
11 Viettel 0862.86.1102 4.390.000đ 34 Đặt mua
12 Viettel 0967.60.1102 2.600.000đ 32 Đặt mua
13 Viettel 0336.86.1102 5.250.000đ 30 Đặt mua
14 Viettel 0984.78.1102 3.850.000đ 40 Đặt mua
15 Viettel 0866.60.1102 4.390.000đ 30 Đặt mua
16 Viettel 0865.56.1102 5.150.000đ 34 Đặt mua
17 Viettel 0865.52.1102 4.500.000đ 30 Đặt mua
18 Viettel 0869.59.1102 2.700.000đ 41 Đặt mua
19 Viettel 0337.79.1102 5.990.000đ 33 Đặt mua
20 Viettel 0866.58.1102 4.390.000đ 37 Đặt mua
21 Viettel 0389.99.1102 4.390.000đ 42 Đặt mua
22 Viettel 0865.78.1102 4.350.000đ 38 Đặt mua
23 Viettel 0385.55.1102 10.700.000đ 30 Đặt mua
24 Viettel 0328.68.1102 5.150.000đ 31 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Đặc Biệt Viettel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3