Sim Đầu Số 0328

Tham khảo thêm danh sách Sim Đầu Số 0328 tại https://khosim.com/sim-dau-so-0328

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0328.510.410 550.000đ 24 Đặt mua
2 Viettel 0328.650.115 300.000đ 31 Đặt mua
3 Viettel 0328.291.391 800.000đ 38 Đặt mua
4 Viettel 0328.852.466 449.000đ 44 Đặt mua
5 Viettel 0328.213.686 800.000đ 39 Đặt mua
6 Viettel 0328.976.279 960.000đ 53 Đặt mua
7 Viettel 0328.757.199 450.000đ 51 Đặt mua
8 Viettel 0328.730.679 449.000đ 45 Đặt mua
9 Viettel 0328.864.688 449.000đ 53 Đặt mua
10 Viettel 0328.127.568 450.000đ 42 Đặt mua
11 Viettel 0328.716.168 450.000đ 42 Đặt mua
12 Viettel 0328.24.2442 960.000đ 31 Đặt mua
13 Viettel 0328.048.088 450.000đ 41 Đặt mua
14 Viettel 0328.01.03.85 449.000đ 30 Đặt mua
15 Viettel 0328.777.893 449.000đ 54 Đặt mua
16 Viettel 0328.931.639 800.000đ 44 Đặt mua
17 Viettel 0328.181.386 800.000đ 40 Đặt mua
18 Viettel 0328.353.899 450.000đ 50 Đặt mua
19 Viettel 0328.169.652 960.000đ 42 Đặt mua
20 Viettel 0328.153.588 450.000đ 43 Đặt mua
21 Viettel 0328.103.123 800.000đ 23 Đặt mua
22 Viettel 0328.898.839 960.000đ 58 Đặt mua
23 Viettel 032867.222.6 449.000đ 38 Đặt mua
24 Viettel 0328.165.679 450.000đ 47 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Đầu Số 0328 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3