Sim Đầu Số 0971

Tham khảo thêm danh sách Sim Đầu Số 0971 tại https://khosim.com/sim-dau-so-0971

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0971.36.5151 1.500.000đ 38 Đặt mua
2 Viettel 097.123.3131 6.400.000đ 30 Đặt mua
3 Viettel 097.111.0303 4.500.000đ 25 Đặt mua
4 Viettel 097.123.0505 7.300.000đ 32 Đặt mua
5 Viettel 0971.16.4040 1.200.000đ 32 Đặt mua
6 Viettel 0971.21.0505 1.700.000đ 30 Đặt mua
7 Viettel 0971.60.6600 4.000.000đ 35 Đặt mua
8 Viettel 0971.91.3030 1.700.000đ 33 Đặt mua
9 Viettel 0971.77.0202 2.500.000đ 35 Đặt mua
10 Viettel 0971.91.0202 1.600.000đ 31 Đặt mua
11 Viettel 0971.91.0303 1.600.000đ 33 Đặt mua
12 Viettel 097.123.7575 6.400.000đ 46 Đặt mua
13 Viettel 09.7117.0202 7.300.000đ 29 Đặt mua
14 Viettel 09.7117.9955 5.700.000đ 53 Đặt mua
15 Viettel 097.123.9933 5.700.000đ 46 Đặt mua
16 Viettel 097.111.4040 4.000.000đ 27 Đặt mua
17 Viettel 0971.26.3030 2.900.000đ 31 Đặt mua
18 Viettel 097.123.4141 5.300.000đ 32 Đặt mua
19 Viettel 097.113.3030 1.700.000đ 27 Đặt mua
20 Viettel 0971.06.66.00 4.000.000đ 35 Đặt mua
21 Viettel 0971.15.0202 1.600.000đ 27 Đặt mua
22 Viettel 0971.55.0202 2.500.000đ 31 Đặt mua
23 Viettel 0971.42.2244 3.800.000đ 35 Đặt mua
24 Viettel 0971.19.0202 1.600.000đ 31 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Đầu Số 0971 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3