Sim Đầu Số 0979

Tham khảo thêm danh sách Sim Đầu Số 0979 tại https://khosim.com/sim-dau-so-0979

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0979.81.81.81 460.000.000đ 52 Đặt mua
2 Viettel 0979.1217.01 450.000đ 37 Đặt mua
3 Viettel 0979.295.654 400.000đ 56 Đặt mua
4 Viettel 0979.648.220 400.000đ 47 Đặt mua
5 Viettel 0979.846.490 550.000đ 56 Đặt mua
6 Viettel 0979.274.331 550.000đ 45 Đặt mua
7 Viettel 0979.184.987 550.000đ 62 Đặt mua
8 Viettel 0979.932.303 960.000đ 45 Đặt mua
9 Viettel 0979.828.693 960.000đ 61 Đặt mua
10 Viettel 0979.794.875 960.000đ 65 Đặt mua
11 Viettel 0979.518.101 960.000đ 41 Đặt mua
12 Viettel 09798.000.25 960.000đ 40 Đặt mua
13 Viettel 0979.889.483 960.000đ 65 Đặt mua
14 Viettel 0979.791.478 960.000đ 61 Đặt mua
15 Viettel 0979.978.259 960.000đ 65 Đặt mua
16 Viettel 0979.870.873 960.000đ 58 Đặt mua
17 Viettel 0979.93.7667 960.000đ 63 Đặt mua
18 Viettel 0979.539.856 960.000đ 61 Đặt mua
19 Viettel 0979.920.200 960.000đ 38 Đặt mua
20 Viettel 0979.869.752 960.000đ 62 Đặt mua
21 Viettel 0979.25.05.15 960.000đ 43 Đặt mua
22 Viettel 0979.358.937 960.000đ 60 Đặt mua
23 Viettel 0979.792.973 960.000đ 62 Đặt mua
24 Viettel 0979.759.492 960.000đ 61 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Đầu Số 0979 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3