Sim Đầu Số 0989

Tham khảo thêm danh sách Sim Đầu Số 0989 tại https://khosim.com/sim-dau-so-0989

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 098.969.4411 3.400.000đ 51 Đặt mua
2 Viettel 0989.11.77.99 150.000.000đ 60 Đặt mua
3 Viettel 098.979.4411 3.400.000đ 52 Đặt mua
4 Viettel 0989.193.671 550.000đ 53 Đặt mua
5 Viettel 0989.93.4247 550.000đ 55 Đặt mua
6 Viettel 0989.478.001 550.000đ 46 Đặt mua
7 Viettel 0989.42.8875 550.000đ 60 Đặt mua
8 Viettel 0989.4689.21 550.000đ 56 Đặt mua
9 Viettel 0989.440.825 550.000đ 49 Đặt mua
10 Viettel 0989.579.961 960.000đ 63 Đặt mua
11 Viettel 0989.766.496 450.000đ 64 Đặt mua
12 Viettel 0989.497.658 450.000đ 65 Đặt mua
13 Viettel 0989.607.891 449.000đ 57 Đặt mua
14 Viettel 0989.444.509 450.000đ 52 Đặt mua
15 Viettel 0989.985.943 960.000đ 64 Đặt mua
16 Viettel 0989.705.967 960.000đ 60 Đặt mua
17 Viettel 0989.956.713 449.000đ 57 Đặt mua
18 Viettel 0989.739.972 450.000đ 63 Đặt mua
19 Viettel 0989.567.063 960.000đ 53 Đặt mua
20 Viettel 0989.586.295 960.000đ 61 Đặt mua
21 Viettel 0989.827.719 960.000đ 60 Đặt mua
22 Viettel 0989.978.841 960.000đ 63 Đặt mua
23 Viettel 0989.864.439 960.000đ 60 Đặt mua
24 Viettel 0989.517.466 445.000đ 55 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Đầu Số 0989 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3