Sim Dễ Nhớ Viettel

Tham khảo thêm danh sách Sim Dễ Nhớ Viettel tại https://khosim.com/sim-de-nho-viettel

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0354.340.940 550.000đ 32 Đặt mua
2 Viettel 0388.284.584 550.000đ 50 Đặt mua
3 Viettel 0364.041.941 550.000đ 32 Đặt mua
4 Viettel 0332.509.209 550.000đ 33 Đặt mua
5 Viettel 0398.235.435 750.000đ 42 Đặt mua
6 Viettel 0865.081.681 750.000đ 43 Đặt mua
7 Viettel 0394.356.056 450.000đ 41 Đặt mua
8 Viettel 0332.970.170 450.000đ 32 Đặt mua
9 Viettel 0866.506.406 650.000đ 41 Đặt mua
10 Viettel 0344.873.273 550.000đ 41 Đặt mua
11 Viettel 0332.40.43.40 450.000đ 23 Đặt mua
12 Viettel 0335.708.508 450.000đ 39 Đặt mua
13 Viettel 0376.780.280 450.000đ 41 Đặt mua
14 Viettel 0328.510.410 550.000đ 24 Đặt mua
15 Viettel 0388.170.670 550.000đ 40 Đặt mua
16 Viettel 0328.291.391 800.000đ 38 Đặt mua
17 Viettel 0394.172.072 550.000đ 35 Đặt mua
18 Viettel 0971.340.640 960.000đ 34 Đặt mua
19 Viettel 0963.242.028 960.000đ 36 Đặt mua
20 Viettel 0964.685.848 960.000đ 58 Đặt mua
21 Viettel 0967.524.852 800.000đ 48 Đặt mua
22 Viettel 0968.735.393 449.000đ 53 Đặt mua
23 Viettel 0975.373.735 800.000đ 49 Đặt mua
24 Viettel 0974.575.356 450.000đ 51 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Dễ Nhớ Viettel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3