Sim Lục Quý Giữa

Đầu số
Tất cả
Khoảng giá
STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 077.666666.2 65.000.000đ 52 Đặt mua
2 Mobifone 079.222222.9 71.700.000đ 37 Đặt mua
3 Vinaphone 082.888888.4 32.000.000đ 62 Đặt mua
4 Vinaphone 08555555.82 25.850.000đ 48 Đặt mua
5 Mobifone 0777777.553 13.500.000đ 55 Đặt mua
6 Mobifone 0777777.922 16.500.000đ 55 Đặt mua
7 iTelecom 08.777777.42 20.500.000đ 56 Đặt mua
8 Mobifone 0777777.141 19.800.000đ 48 Đặt mua
9 Mobifone 0777777.890 24.400.000đ 59 Đặt mua
10 Viettel 086.7777779 259.000.000đ 65 Đặt mua
11 Viettel 0.333333.593 21.900.000đ 35 Đặt mua
12 Viettel 0.333333.062 15.800.000đ 26 Đặt mua
13 Viettel 0.333333.075 15.800.000đ 30 Đặt mua
14 Viettel 0.333333.795 22.200.000đ 39 Đặt mua
15 Viettel 0.333333.284 17.500.000đ 32 Đặt mua
16 Viettel 0.333333.295 22.000.000đ 34 Đặt mua
17 Viettel 0.333333.977 22.000.000đ 41 Đặt mua
18 Viettel 0.333333.065 15.800.000đ 29 Đặt mua
19 Viettel 0333333.860 17.600.000đ 32 Đặt mua
20 Viettel 0.333333.790 22.300.000đ 34 Đặt mua
21 Viettel 0.333333.120 15.800.000đ 21 Đặt mua
22 Viettel 0.333333.175 22.000.000đ 31 Đặt mua
23 Viettel 0333333.854 17.600.000đ 35 Đặt mua
24 Viettel 0.333333.906 15.800.000đ 33 Đặt mua

Bình luận