STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0389.25.1960 770.000đ 43 Đặt mua
2 Viettel 0389.81.1960 850.000đ 45 Đặt mua
3 Viettel 0398.371.960 1.090.000đ 46 Đặt mua
4 Viettel 0359.83.1960 1.100.000đ 44 Đặt mua
5 Viettel 03575.0.1960 750.000đ 36 Đặt mua
6 Viettel 0372.43.1960 550.000đ 35 Đặt mua
7 Viettel 0376.86.1960 1.490.000đ 46 Đặt mua
8 Viettel 0357.33.1960 1.000.000đ 37 Đặt mua
9 Viettel 0377.80.1960 850.000đ 41 Đặt mua
10 Viettel 0328.09.1960 710.000đ 38 Đặt mua
11 Viettel 0329.731.960 1.100.000đ 40 Đặt mua
12 Viettel 03.6776.1960 2.800.000đ 45 Đặt mua
13 Viettel 0363.83.1960 1.040.000đ 39 Đặt mua
14 Viettel 036.999.1960 1.900.000đ 52 Đặt mua
15 Viettel 033.788.1960 945.000đ 45 Đặt mua
16 Viettel 0346.081.960 1.100.000đ 37 Đặt mua
17 Viettel 0383.74.1960 1.650.000đ 41 Đặt mua
18 Viettel 0338.52.1960 850.000đ 37 Đặt mua
19 Viettel 0332.881.960 2.000.000đ 40 Đặt mua
20 Viettel 039.678.1960 840.000đ 49 Đặt mua
21 Viettel 0387.28.1960 1.500.000đ 44 Đặt mua
22 Viettel 0364.91.1960 1.043.000đ 39 Đặt mua
23 Viettel 0327.30.1960 550.000đ 31 Đặt mua
24 Viettel 0385.84.1960 805.000đ 44 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1960 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3