STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 05.28.04.1960 3.000.000đ 35 Đặt mua
2 Vietnamobile 05.28.01.1960 3.000.000đ 32 Đặt mua
3 Vietnamobile 0568.15.1960 800.000đ 41 Đặt mua
4 Vietnamobile 0563.171.960 1.050.000đ 38 Đặt mua
5 Vietnamobile 0562.601.960 1.050.000đ 35 Đặt mua
6 Vietnamobile 0563.711.960 1.050.000đ 38 Đặt mua
7 Vietnamobile 0523.79.1960 990.000đ 42 Đặt mua
8 Vietnamobile 0523.181.960 700.000đ 35 Đặt mua
9 Vietnamobile 0564.371.960 1.050.000đ 41 Đặt mua
10 Vietnamobile 05.28.03.1960 2.010.000đ 34 Đặt mua
11 Vietnamobile 0585.591.960 700.000đ 48 Đặt mua
12 Vietnamobile 05.22.05.1960 3.000.000đ 30 Đặt mua
13 Vietnamobile 0523.451.960 1.250.000đ 35 Đặt mua
14 Vietnamobile 0584.78.1960 630.000đ 48 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1960 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3