STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0866.551.960 4.500.000đ 46 Đặt mua
2 Viettel 08.6666.1960 13.500.000đ 48 Đặt mua
3 Viettel 0869.73.1960 840.000đ 49 Đặt mua
4 Vinaphone 0888.7.1.1960 2.280.000đ 48 Đặt mua
5 Vinaphone 0853.11.1960 1.830.000đ 34 Đặt mua
6 Vinaphone 0888.09.1960 2.280.000đ 49 Đặt mua
7 Vinaphone 0888.07.1960 2.280.000đ 47 Đặt mua
8 Vinaphone 0888.66.1960 2.600.000đ 52 Đặt mua
9 Vinaphone 0888.91.1960 2.280.000đ 50 Đặt mua
10 Vinaphone 0816.17.1960 910.000đ 39 Đặt mua
11 Viettel 0868.231.960 800.000đ 43 Đặt mua
12 Viettel 0865.44.1960 850.000đ 43 Đặt mua
13 Mobifone 0898.611.960 2.520.000đ 48 Đặt mua
14 Vinaphone 0832.421.960 1.150.000đ 35 Đặt mua
15 Vinaphone 0832.241.960 1.150.000đ 35 Đặt mua
16 Viettel 0865.951.960 830.000đ 49 Đặt mua
17 Viettel 0866.53.1960 800.000đ 44 Đặt mua
18 Vinaphone 0838.221.960 1.100.000đ 39 Đặt mua
19 Vinaphone 0812.12.1960 910.000đ 30 Đặt mua
20 Viettel 0868.141.960 800.000đ 43 Đặt mua
21 Vinaphone 0816.28.1960 910.000đ 41 Đặt mua
22 Vinaphone 0816.321.960 1.100.000đ 36 Đặt mua
23 Viettel 0868.86.1960 1.200.000đ 52 Đặt mua
24 Viettel 0868.41.1960 900.000đ 43 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1960 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3