STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0866.551.960 4.500.000đ 46 Đặt mua
2 Viettel 08.6666.1960 13.500.000đ 48 Đặt mua
3 Viettel 0983.431.960 1.100.000đ 43 Đặt mua
4 Viettel 0962.751.960 1.100.000đ 45 Đặt mua
5 Viettel 0969.89.1960 1.800.000đ 57 Đặt mua
6 Viettel 0978.76.1960 970.000đ 53 Đặt mua
7 Viettel 0978.35.1960 1.270.000đ 48 Đặt mua
8 Viettel 0869.73.1960 870.000đ 49 Đặt mua
9 Vinaphone 0888.7.1.1960 2.280.000đ 48 Đặt mua
10 Mobifone 0784.73.1960 1.830.000đ 45 Đặt mua
11 Viettel 0985.71.1960 1.680.000đ 46 Đặt mua
12 Viettel 0973.18.1960 1.900.000đ 44 Đặt mua
13 Vinaphone 0888.09.1960 2.280.000đ 49 Đặt mua
14 Vinaphone 0888.66.1960 2.600.000đ 52 Đặt mua
15 Vinaphone 0949.43.1960 1.900.000đ 45 Đặt mua
16 Vinaphone 0853.11.1960 1.830.000đ 34 Đặt mua
17 Vinaphone 0888.07.1960 2.280.000đ 47 Đặt mua
18 Mobifone 0932.67.1960 1.900.000đ 43 Đặt mua
19 Viettel 0987.28.1960 1.900.000đ 50 Đặt mua
20 Mobifone 0786.28.1960 1.680.000đ 47 Đặt mua
21 Mobifone 0933.65.1960 2.050.000đ 42 Đặt mua
22 Vinaphone 0888.91.1960 2.280.000đ 50 Đặt mua
23 Viettel 0363.391.960 1.300.000đ 40 Đặt mua
24 Viettel 0962.951.960 900.000đ 47 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1960 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3