Sim Năm Sinh 1968

Tham khảo thêm danh sách Sim Năm Sinh 1968 tại https://khosim.com/sim-nam-sinh-1968

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0867.081.968 960.000đ 53 Đặt mua
2 Viettel 0338.851.968 960.000đ 51 Đặt mua
3 Viettel 0375.391.968 960.000đ 51 Đặt mua
4 Viettel 0374.621.968 960.000đ 46 Đặt mua
5 Viettel 0383.491.968 960.000đ 51 Đặt mua
6 Viettel 0364.831.968 960.000đ 48 Đặt mua
7 Viettel 0366.761.968 960.000đ 52 Đặt mua
8 Viettel 0354.731.968 960.000đ 46 Đặt mua
9 Viettel 0394.821.968 960.000đ 50 Đặt mua
10 Viettel 0976.101.968 3.390.000đ 47 Đặt mua
11 Viettel 08.6789.1968 22.200.000đ 62 Đặt mua
12 Viettel 0986.641.968 2.700.000đ 57 Đặt mua
13 Viettel 0865.881.968 3.390.000đ 59 Đặt mua
14 Viettel 0865.261.968 2.600.000đ 51 Đặt mua
15 Viettel 0869.531.968 4.350.000đ 55 Đặt mua
16 Viettel 0865.221.968 2.600.000đ 47 Đặt mua
17 Viettel 0869.521.968 2.700.000đ 54 Đặt mua
18 Viettel 0971.611.968 4.350.000đ 48 Đặt mua
19 Viettel 0325.551.968 5.150.000đ 44 Đặt mua
20 Viettel 0975.311.968 3.390.000đ 49 Đặt mua
21 Viettel 0869.551.968 4.390.000đ 57 Đặt mua
22 Viettel 0865.231.968 2.600.000đ 48 Đặt mua
23 Viettel 0961.201.968 2.600.000đ 42 Đặt mua
24 Viettel 0973.591.968 4.390.000đ 57 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1968 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3