STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 03.6666.1968 25.000.000đ 51 Đặt mua
2 Viettel 0383.881.968 2.890.000đ 54 Đặt mua
3 Viettel 0333.881.968 6.000.000đ 49 Đặt mua
4 Viettel 0325.551.968 5.400.000đ 44 Đặt mua
5 Viettel 0375.141.968 660.000đ 44 Đặt mua
6 Viettel 0393.121.968 660.000đ 42 Đặt mua
7 Viettel 0349.811.968 660.000đ 49 Đặt mua
8 Viettel 0382.141.968 660.000đ 42 Đặt mua
9 Viettel 0393.801.968 660.000đ 47 Đặt mua
10 Viettel 0328.431.968 660.000đ 44 Đặt mua
11 Viettel 0387.021.968 660.000đ 44 Đặt mua
12 Viettel 0373.041.968 660.000đ 41 Đặt mua
13 Viettel 0368.991.968 660.000đ 59 Đặt mua
14 Viettel 0367.171.968 660.000đ 48 Đặt mua
15 Viettel 0325.161.968 660.000đ 41 Đặt mua
16 Viettel 0332.791.968 660.000đ 48 Đặt mua
17 Viettel 0393.851.968 660.000đ 52 Đặt mua
18 Viettel 0357.701.968 660.000đ 46 Đặt mua
19 Viettel 0367.061.968 660.000đ 46 Đặt mua
20 Viettel 0379.921.968 660.000đ 54 Đặt mua
21 Viettel 0332.821.968 660.000đ 42 Đặt mua
22 Viettel 0344.941.968 660.000đ 48 Đặt mua
23 Viettel 0362.391.968 660.000đ 47 Đặt mua
24 Viettel 0379.321.968 660.000đ 48 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1968 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3