Sim Năm Sinh 1979

Tham khảo thêm danh sách Sim Năm Sinh 1979 tại https://khosim.com/sim-nam-sinh-1979

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0359.30.03.79 960.000đ 39 Đặt mua
2 Viettel 0355.14.05.79 960.000đ 39 Đặt mua
3 Viettel 0358.19.08.79 960.000đ 50 Đặt mua
4 Viettel 0388.04.09.79 960.000đ 48 Đặt mua
5 Viettel 0333.25.09.79 960.000đ 41 Đặt mua
6 Viettel 0355.09.05.79 960.000đ 43 Đặt mua
7 Viettel 0386.25.02.79 960.000đ 42 Đặt mua
8 Viettel 0327.19.05.79 960.000đ 43 Đặt mua
9 Viettel 0339.21.06.79 960.000đ 40 Đặt mua
10 Viettel 0365.25.03.79 960.000đ 40 Đặt mua
11 Viettel 0399.05.09.79 960.000đ 51 Đặt mua
12 Viettel 0334.04.11.79 960.000đ 32 Đặt mua
13 Viettel 0364.10.07.79 960.000đ 37 Đặt mua
14 Viettel 0369.31.08.79 960.000đ 46 Đặt mua
15 Viettel 0382.27.06.79 960.000đ 44 Đặt mua
16 Viettel 0971.26.04.79 960.000đ 45 Đặt mua
17 Viettel 0867.05.07.79 960.000đ 49 Đặt mua
18 Viettel 0375.18.09.79 960.000đ 49 Đặt mua
19 Viettel 0365.26.11.79 960.000đ 40 Đặt mua
20 Viettel 0358.30.08.79 960.000đ 43 Đặt mua
21 Viettel 0355.30.07.79 960.000đ 39 Đặt mua
22 Viettel 0866.03.06.79 960.000đ 45 Đặt mua
23 Viettel 0392.19.02.79 960.000đ 42 Đặt mua
24 Viettel 0369.06.07.79 960.000đ 47 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1979 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3