STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0346.31.05.89 390.000đ 39 Đặt mua
2 Mobifone 070.333.1989 3.650.000đ 43 Đặt mua
3 Viettel 0987.60.1989 8.000.000đ 57 Đặt mua
4 Viettel 0982.04.07.89 10.000.000đ 47 Đặt mua
5 Viettel 0399.79.1989 10.000.000đ 64 Đặt mua
6 Viettel 0387.79.1989 6.000.000đ 61 Đặt mua
7 Viettel 0325.55.1989 6.000.000đ 47 Đặt mua
8 Viettel 0325.68.1989 5.000.000đ 51 Đặt mua
9 Viettel 0378.11.11.89 6.000.000đ 39 Đặt mua
10 Viettel 0372.11.11.89 5.000.000đ 33 Đặt mua
11 Viettel 0399.86.1989 5.000.000đ 62 Đặt mua
12 Viettel 0325.89.1989 10.000.000đ 54 Đặt mua
13 Viettel 0395.11.11.89 6.000.000đ 38 Đặt mua
14 Viettel 0866.89.1989 15.000.000đ 64 Đặt mua
15 Viettel 0325.33.1989 5.000.000đ 43 Đặt mua
16 Viettel 0357.79.1989 5.000.000đ 58 Đặt mua
17 Viettel 0325.86.1989 5.000.000đ 51 Đặt mua
18 Viettel 0329.55.1989 5.000.000đ 51 Đặt mua
19 Viettel 0865.77.1989 3.000.000đ 60 Đặt mua
20 Viettel 0382.64.1989 2.050.000đ 50 Đặt mua
21 Viettel 0975.16.06.89 3.000.000đ 51 Đặt mua
22 Viettel 0356.33.1989 5.000.000đ 47 Đặt mua
23 Viettel 0867.66.1989 5.000.000đ 60 Đặt mua
24 Viettel 0337.68.1989 5.000.000đ 54 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1989 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3