Sim Năm Sinh 1994

Tham khảo thêm danh sách Sim Năm Sinh 1994 tại https://khosim.com/sim-nam-sinh-1994

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0333.31.10.94 960.000đ 27 Đặt mua
2 Viettel 0395.35.1994 2.050.000đ 48 Đặt mua
3 Viettel 0335.94.1994 2.500.000đ 47 Đặt mua
4 Viettel 0868.66.1994 10.000.000đ 57 Đặt mua
5 Viettel 0862.68.1994 6.000.000đ 53 Đặt mua
6 Viettel 0376.66.1994 8.000.000đ 51 Đặt mua
7 Viettel 0866.55.1994 5.000.000đ 53 Đặt mua
8 Viettel 0866.79.1994 5.000.000đ 59 Đặt mua
9 Viettel 0971.09.10.94 2.050.000đ 40 Đặt mua
10 Viettel 0353.86.1994 2.500.000đ 48 Đặt mua
11 Viettel 0333.36.1994 6.000.000đ 41 Đặt mua
12 Viettel 0862.79.1994 6.000.000đ 55 Đặt mua
13 Viettel 0865.86.1994 5.000.000đ 56 Đặt mua
14 Viettel 0965.31.11.94 1.680.000đ 39 Đặt mua
15 Viettel 0375.55.1994 6.000.000đ 48 Đặt mua
16 Viettel 0867.78.1994 3.000.000đ 59 Đặt mua
17 Viettel 0865.66.1994 5.000.000đ 54 Đặt mua
18 Viettel 0398.68.1994 4.500.000đ 57 Đặt mua
19 Viettel 0866.11.11.94 5.000.000đ 37 Đặt mua
20 Viettel 0865.88.1994 5.000.000đ 58 Đặt mua
21 Viettel 0862.11.1994 5.000.000đ 41 Đặt mua
22 Viettel 0862.62.1994 6.000.000đ 47 Đặt mua
23 Viettel 0865.65.1994 5.000.000đ 53 Đặt mua
24 Viettel 0869.89.1994 5.000.000đ 63 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1994 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3