Sim Năm Sinh 2005

Tham khảo thêm danh sách Sim Năm Sinh 2005 tại https://khosim.com/sim-nam-sinh-2005

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 097.123.0505 7.300.000đ 32 Đặt mua
2 Viettel 0971.22.0505 3.300.000đ 31 Đặt mua
3 Viettel 0971.12.0505 1.700.000đ 30 Đặt mua
4 Viettel 09.6116.0505 7.900.000đ 33 Đặt mua
5 Viettel 0971.16.0505 1.700.000đ 34 Đặt mua
6 Viettel 09.8118.0505 7.300.000đ 37 Đặt mua
7 Viettel 0961.22.0505 3.300.000đ 30 Đặt mua
8 Mobifone 079.222.0505 1.500.000đ 32 Đặt mua
9 Viettel 0971.21.0505 1.700.000đ 30 Đặt mua
10 Viettel 0962.27.06.05 960.000đ 37 Đặt mua
11 Viettel 0969.17.12.05 960.000đ 40 Đặt mua
12 Viettel 0338.11.12.05 960.000đ 24 Đặt mua
13 Viettel 0967.25.10.05 960.000đ 35 Đặt mua
14 Viettel 0985.03.12.05 960.000đ 33 Đặt mua
15 Viettel 0358.27.09.05 960.000đ 39 Đặt mua
16 Viettel 0963.29.02.05 960.000đ 36 Đặt mua
17 Viettel 0966.02.09.05 960.000đ 37 Đặt mua
18 Viettel 0362.04.04.05 960.000đ 24 Đặt mua
19 Viettel 0973.03.07.05 960.000đ 34 Đặt mua
20 Viettel 0866.09.09.05 960.000đ 43 Đặt mua
21 Viettel 0395.19.11.05 960.000đ 34 Đặt mua
22 Viettel 0985.31.03.05 960.000đ 34 Đặt mua
23 Viettel 0352.07.09.05 960.000đ 31 Đặt mua
24 Viettel 0965.09.06.05 960.000đ 40 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2005 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3