STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0333.68.2007 4.390.000đ 32 Đặt mua
2 Viettel 0388.86.2007 4.390.000đ 42 Đặt mua
3 Viettel 0338.88.2007 7.050.000đ 39 Đặt mua
4 Viettel 0333.30.2007 2.850.000đ 21 Đặt mua
5 Viettel 0359.99.2007 7.050.000đ 44 Đặt mua
6 Viettel 0397.79.2007 4.390.000đ 44 Đặt mua
7 Viettel 0386.88.2007 4.390.000đ 42 Đặt mua
8 Viettel 0392.36.2007 660.000đ 32 Đặt mua
9 Viettel 0385.10.2007 660.000đ 26 Đặt mua
10 Viettel 0352.33.2007 660.000đ 25 Đặt mua
11 Viettel 0356.93.2007 660.000đ 35 Đặt mua
12 Viettel 0328.67.2007 660.000đ 35 Đặt mua
13 Viettel 0325.23.02.07 660.000đ 24 Đặt mua
14 Viettel 0356.85.2007 660.000đ 36 Đặt mua
15 Viettel 0333.23.09.07 660.000đ 30 Đặt mua
16 Viettel 0338.01.09.07 660.000đ 31 Đặt mua
17 Viettel 0379.94.2007 660.000đ 41 Đặt mua
18 Viettel 0327.45.2007 660.000đ 30 Đặt mua
19 Viettel 0327.62.2007 660.000đ 29 Đặt mua
20 Viettel 0329.15.2007 660.000đ 29 Đặt mua
21 Viettel 0369.04.2007 660.000đ 31 Đặt mua
22 Viettel 0364.23.10.07 660.000đ 26 Đặt mua
23 Viettel 0356.36.2007 660.000đ 32 Đặt mua
24 Viettel 0345.58.2007 660.000đ 34 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2007 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3