Sim Năm Sinh 2012

Tham khảo thêm danh sách Sim Năm Sinh 2012 tại https://khosim.com/sim-nam-sinh-2012

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0784.11.1212 1.200.000đ 27 Đặt mua
2 Viettel 0373.50.2012 960.000đ 23 Đặt mua
3 Viettel 0395.12.11.12 960.000đ 25 Đặt mua
4 Viettel 0347.13.11.12 960.000đ 23 Đặt mua
5 Viettel 0963.23.02.12 960.000đ 28 Đặt mua
6 Viettel 0363.10.10.12 960.000đ 17 Đặt mua
7 Viettel 0399.20.10.12 960.000đ 27 Đặt mua
8 Viettel 0347.33.2012 960.000đ 25 Đặt mua
9 Viettel 0972.24.02.12 960.000đ 29 Đặt mua
10 Viettel 0335.27.2012 960.000đ 25 Đặt mua
11 Viettel 0373.84.2012 960.000đ 30 Đặt mua
12 Viettel 0388.52.2012 960.000đ 31 Đặt mua
13 Viettel 0968.23.08.12 960.000đ 39 Đặt mua
14 Viettel 0384.63.2012 960.000đ 29 Đặt mua
15 Viettel 0396.27.2012 960.000đ 32 Đặt mua
16 Viettel 0369.89.2012 960.000đ 40 Đặt mua
17 Viettel 0974.31.02.12 960.000đ 29 Đặt mua
18 Viettel 0989.31.10.12 960.000đ 34 Đặt mua
19 Viettel 0353.31.08.12 960.000đ 26 Đặt mua
20 Viettel 0865.80.2012 960.000đ 32 Đặt mua
21 Viettel 0965.31.08.12 960.000đ 35 Đặt mua
22 Viettel 0978.23.08.12 960.000đ 40 Đặt mua
23 Viettel 0379.47.2012 960.000đ 35 Đặt mua
24 Viettel 0974.02.03.12 960.000đ 28 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2012 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3