Sim Năm Sinh 2013

Tham khảo thêm danh sách Sim Năm Sinh 2013 tại https://khosim.com/sim-nam-sinh-2013

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 079.222.111.3 2.200.000đ 28 Đặt mua
2 Viettel 0983.04.05.13 960.000đ 33 Đặt mua
3 Viettel 0966.22.10.13 960.000đ 30 Đặt mua
4 Viettel 0377.43.2013 960.000đ 30 Đặt mua
5 Viettel 0329.84.2013 960.000đ 32 Đặt mua
6 Viettel 0375.84.2013 960.000đ 33 Đặt mua
7 Viettel 0377.40.2013 960.000đ 27 Đặt mua
8 Viettel 0973.18.02.13 960.000đ 34 Đặt mua
9 Viettel 0972.27.05.13 960.000đ 36 Đặt mua
10 Viettel 0964.29.11.13 960.000đ 36 Đặt mua
11 Viettel 0377.83.2013 960.000đ 34 Đặt mua
12 Viettel 0968.26.02.13 960.000đ 37 Đặt mua
13 Viettel 0866.03.01.13 960.000đ 28 Đặt mua
14 Viettel 0359.34.2013 960.000đ 30 Đặt mua
15 Viettel 0368.64.2013 960.000đ 33 Đặt mua
16 Viettel 0984.24.09.13 960.000đ 40 Đặt mua
17 Viettel 0365.08.11.13 960.000đ 28 Đặt mua
18 Viettel 0964.25.10.13 960.000đ 31 Đặt mua
19 Viettel 0358.34.2013 960.000đ 29 Đặt mua
20 Viettel 0327.48.2013 960.000đ 30 Đặt mua
21 Viettel 0355.34.2013 960.000đ 26 Đặt mua
22 Viettel 0354.48.2013 960.000đ 30 Đặt mua
23 Viettel 0366.01.12.13 960.000đ 23 Đặt mua
24 Viettel 0978.15.07.13 960.000đ 41 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2013 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3