Sim Năm Sinh 2016

Tham khảo thêm danh sách Sim Năm Sinh 2016 tại https://khosim.com/sim-nam-sinh-2016

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0325.27.04.16 449.000đ 30 Đặt mua
2 Viettel 0979.13.06.16 960.000đ 42 Đặt mua
3 Viettel 0337.15.2016 540.000đ 28 Đặt mua
4 Viettel 0334.87.2016 540.000đ 34 Đặt mua
5 Viettel 0334.83.2016 540.000đ 30 Đặt mua
6 Viettel 0379.60.2016 540.000đ 34 Đặt mua
7 Viettel 0366.50.2016 650.000đ 29 Đặt mua
8 Viettel 0378.36.2016 650.000đ 36 Đặt mua
9 Viettel 0978.01.08.16 450.000đ 40 Đặt mua
10 Viettel 0363.74.2016 650.000đ 32 Đặt mua
11 Viettel 0329.56.2016 540.000đ 34 Đặt mua
12 Viettel 0335.40.2016 540.000đ 24 Đặt mua
13 Viettel 0326.25.2016 540.000đ 27 Đặt mua
14 Viettel 0373.58.2016 540.000đ 35 Đặt mua
15 Viettel 0379.90.2016 540.000đ 37 Đặt mua
16 Viettel 0378.80.2016 540.000đ 35 Đặt mua
17 Viettel 0396.46.2016 540.000đ 37 Đặt mua
18 Viettel 0382.29.08.16 960.000đ 39 Đặt mua
19 Viettel 0363.05.06.16 450.000đ 30 Đặt mua
20 Viettel 0375.18.2016 650.000đ 33 Đặt mua
21 Viettel 0353.46.2016 540.000đ 30 Đặt mua
22 Viettel 0966.20.08.16 960.000đ 38 Đặt mua
23 Viettel 0334.30.2016 540.000đ 22 Đặt mua
24 Viettel 0329.15.2016 650.000đ 29 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2016 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3