STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0388.86.2016 4.500.000đ 42 Đặt mua
2 Viettel 0368.86.2016 5.400.000đ 40 Đặt mua
3 Viettel 0393.15.2016 660.000đ 30 Đặt mua
4 Viettel 0352.85.2016 660.000đ 32 Đặt mua
5 Viettel 0396.92.2016 660.000đ 38 Đặt mua
6 Viettel 0356.22.11.16 660.000đ 27 Đặt mua
7 Viettel 0397.57.2016 660.000đ 40 Đặt mua
8 Viettel 0364.29.2016 660.000đ 33 Đặt mua
9 Viettel 0336.20.2016 660.000đ 23 Đặt mua
10 Viettel 0374.01.2016 660.000đ 24 Đặt mua
11 Viettel 0395.23.11.16 660.000đ 31 Đặt mua
12 Viettel 0375.18.2016 660.000đ 33 Đặt mua
13 Viettel 0385.12.2016 660.000đ 28 Đặt mua
14 Viettel 0378.80.2016 660.000đ 35 Đặt mua
15 Viettel 0353.21.2016 660.000đ 23 Đặt mua
16 Viettel 0373.19.01.16 660.000đ 31 Đặt mua
17 Viettel 0395.00.2016 660.000đ 26 Đặt mua
18 Viettel 0397.70.2016 660.000đ 35 Đặt mua
19 Viettel 0325.99.2016 660.000đ 37 Đặt mua
20 Viettel 0336.95.2016 660.000đ 35 Đặt mua
21 Viettel 0362.56.2016 660.000đ 31 Đặt mua
22 Viettel 0329.15.2016 660.000đ 29 Đặt mua
23 Viettel 0388.50.2016 660.000đ 33 Đặt mua
24 Viettel 0359.30.2016 660.000đ 29 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2016 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3