STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0798.18.2016 1.350.000đ 42 Đặt mua
2 Mobifone 07842.11116 1.750.000đ 31 Đặt mua
3 Mobifone 0784.31.2016 1.290.000đ 32 Đặt mua
4 Mobifone 07843.11116 1.640.000đ 32 Đặt mua
5 Mobifone 0784.82.2016 1.350.000đ 38 Đặt mua
6 Mobifone 0792.64.2016 1.290.000đ 37 Đặt mua
7 Mobifone 0792.16.2016 1.750.000đ 34 Đặt mua
8 Mobifone 079.791.2016 1.750.000đ 42 Đặt mua
9 Mobifone 0797.58.2016 1.350.000đ 45 Đặt mua
10 Mobifone 0785.42.2016 1.290.000đ 35 Đặt mua
11 Mobifone 0797.39.2016 1.550.000đ 44 Đặt mua
12 Mobifone 0792.39.2016 1.350.000đ 39 Đặt mua
13 Mobifone 0798.62.2016 1.350.000đ 41 Đặt mua
14 Mobifone 0798.38.2016 1.350.000đ 44 Đặt mua
15 Mobifone 0798.16.2016 1.750.000đ 40 Đặt mua
16 Mobifone 0797.99.2016 1.350.000đ 50 Đặt mua
17 Mobifone 0798.44.2016 1.350.000đ 41 Đặt mua
18 Mobifone 0793.48.2016 1.290.000đ 40 Đặt mua
19 Mobifone 07840.11116 1.750.000đ 29 Đặt mua
20 Mobifone 0785.72.2016 1.350.000đ 38 Đặt mua
21 Mobifone 0798.94.2016 1.350.000đ 46 Đặt mua
22 Mobifone 0785.75.2016 1.350.000đ 41 Đặt mua
23 Mobifone 0785.41.2016 1.290.000đ 34 Đặt mua
24 Mobifone 0797.70.2016 1.350.000đ 39 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2016 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3