Sim Ngũ Quý 7 Đầu Số 08

Tham khảo thêm danh sách Sim Ngũ Quý 7 Đầu Số 08 tại https://khosim.com/sim-ngu-quy-7-dau-so-08

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 08.335.77777 170.000.000đ 54 Đặt mua
2 Vinaphone 08146.77777 112.000.000đ 54 Đặt mua
3 Vinaphone 08438.77777 129.000.000đ 58 Đặt mua
4 Vinaphone 08461.77777 89.000.000đ 54 Đặt mua
5 Vinaphone 08491.77777 109.000.000đ 57 Đặt mua
6 iTelecom 0876.2.77777 132.000.000đ 58 Đặt mua
7 Vinaphone 08864.77777 180.000.000đ 61 Đặt mua
8 Vinaphone 08378.77777 133.344.000đ 61 Đặt mua
9 Vinaphone 084.20.77777 99.000.000đ 49 Đặt mua
10 Vinaphone 08393.77777 179.000.000đ 58 Đặt mua
11 iTelecom 08768.77777 199.000.000đ 64 Đặt mua
12 Viettel 08682.77777 171.000.000đ 59 Đặt mua
13 Vinaphone 0828.777777 903.000.000đ 60 Đặt mua
14 Vinaphone 0854.077777 237.000.000đ 52 Đặt mua
15 Vinaphone 08428.77777 129.000.000đ 57 Đặt mua
16 Viettel 08683.77777 188.000.000đ 60 Đặt mua
17 Vinaphone 082.7777777 1.290.000.000đ 59 Đặt mua
18 Vinaphone 08564.77777 109.000.000đ 58 Đặt mua
19 Vinaphone 0889.777777 1.280.000.000đ 67 Đặt mua
20 Vinaphone 08861.77777 297.000.000đ 58 Đặt mua
21 Vinaphone 08.1987.7777 151.000.000đ 61 Đặt mua
22 iTelecom 08769.77777 156.000.000đ 65 Đặt mua
23 Vinaphone 08399.77777 237.000.000đ 64 Đặt mua
24 Vinaphone 084.30.77777 125.000.000đ 50 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Ngũ Quý 7 Đầu Số 08 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3