Sim Ngũ Quý Đầu Số 03

Đầu số
Tất cả
Khoảng giá
STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 03.525.77777 128.000.000đ 50 Đặt mua
2 Viettel 038.97.66666 195.000.000đ 57 Đặt mua
3 Viettel 03363.55555 250.000.000đ 40 Đặt mua
4 Viettel 03.888.99999 2.012.200.000đ 72 Đặt mua
5 Viettel 03688.99999 1.230.200.000đ 70 Đặt mua
6 Viettel 0357.3.88888 189.000.000đ 58 Đặt mua
7 Viettel 038.54.88888 150.000.000đ 60 Đặt mua
8 Viettel 03499.88888 234.000.000đ 65 Đặt mua
9 Viettel 03599.88888 311.000.000đ 66 Đặt mua
10 Viettel 035.2344444 65.000.000đ 33 Đặt mua
11 Viettel 03728.99999 250.000.000đ 65 Đặt mua
12 Viettel 03354.55555 175.000.000đ 40 Đặt mua
13 Viettel 036.96.99999 699.200.000đ 69 Đặt mua
14 Viettel 03978.99999 475.000.000đ 72 Đặt mua
15 Viettel 03339.88888 590.000.000đ 58 Đặt mua
16 Viettel 035.87.88888 230.000.000đ 63 Đặt mua
17 Viettel 035.41.88888 150.000.000đ 53 Đặt mua
18 Viettel 03822.66666 399.000.000đ 45 Đặt mua
19 Viettel 039.7577777 153.000.000đ 59 Đặt mua
20 Viettel 03384.88888 195.000.000đ 58 Đặt mua
21 Viettel 03597.99999 368.000.000đ 69 Đặt mua
22 Viettel 037.69.88888 202.000.000đ 65 Đặt mua
23 Viettel 035.72.00000 40.000.000đ 17 Đặt mua
24 Viettel 0326.199999 285.000.000đ 57 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Ngũ Quý Đầu Số 03 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3