Sim Tam Hoa Đầu Số 03

Tham khảo thêm danh sách Sim Tam Hoa Đầu Số 03 tại https://khosim.com/sim-tam-hoa-dau-so-03

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0354.022.444 449.000đ 28 Đặt mua
2 Viettel 0342.567.444 960.000đ 39 Đặt mua
3 Viettel 0345.359.444 449.000đ 41 Đặt mua
4 Viettel 0345.752.444 445.000đ 38 Đặt mua
5 Viettel 0339.697.444 449.000đ 49 Đặt mua
6 Viettel 0386.395.444 445.000đ 46 Đặt mua
7 Viettel 0332.110.444 449.000đ 22 Đặt mua
8 Viettel 0352.920.444 449.000đ 33 Đặt mua
9 Viettel 0343.450.444 449.000đ 31 Đặt mua
10 Viettel 0389.966.444 960.000đ 53 Đặt mua
11 Viettel 0395.774.000 960.000đ 35 Đặt mua
12 Viettel 0355.608.444 960.000đ 39 Đặt mua
13 Viettel 0326.041.444 449.000đ 28 Đặt mua
14 Viettel 0369.625.444 449.000đ 43 Đặt mua
15 Viettel 0332.889.444 960.000đ 45 Đặt mua
16 Viettel 0368.968.444 960.000đ 52 Đặt mua
17 Viettel 0337.179.444 450.000đ 42 Đặt mua
18 Viettel 0372.336.444 960.000đ 36 Đặt mua
19 Viettel 0333.425.444 960.000đ 32 Đặt mua
20 Viettel 0386.235.444 445.000đ 39 Đặt mua
21 Viettel 0343.249.444 449.000đ 37 Đặt mua
22 Viettel 0399.207.444 445.000đ 42 Đặt mua
23 Viettel 0352.640.444 450.000đ 32 Đặt mua
24 Viettel 0332.216.444 445.000đ 29 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Tam Hoa Đầu Số 03 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3