Sim Taxi

Đầu số
Tất cả
Khoảng giá
STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0979.81.81.81 460.000.000đ 52 Đặt mua
2 Vinaphone 0911.058.058 28.000.000đ 37 Đặt mua
3 Viettel 0988.81.81.81 430.000.000đ 52 Đặt mua
4 Viettel 03.3728.3728 1.500.000đ 43 Đặt mua
5 Viettel 03.7254.7254 1.500.000đ 39 Đặt mua
6 Viettel 03.8706.8706 1.500.000đ 45 Đặt mua
7 Viettel 03.4361.4361 1.500.000đ 31 Đặt mua
8 Viettel 03.5734.5734 1.500.000đ 41 Đặt mua
9 Viettel 03.3754.3754 1.500.000đ 41 Đặt mua
10 Viettel 03.6450.6450 1.500.000đ 33 Đặt mua
11 Viettel 03.5693.5693 1.500.000đ 49 Đặt mua
12 Viettel 03.6494.6494 1.500.000đ 49 Đặt mua
13 Viettel 03.3601.3601 1.500.000đ 23 Đặt mua
14 Viettel 03.7249.7249 1.500.000đ 47 Đặt mua
15 Viettel 03.5941.5941 1.500.000đ 41 Đặt mua
16 Viettel 03.5306.5306 1.500.000đ 31 Đặt mua
17 Viettel 03.4205.4205 1.500.000đ 25 Đặt mua
18 Viettel 03.6534.6534 1.500.000đ 39 Đặt mua
19 Viettel 03.2710.2710 1.500.000đ 23 Đặt mua
20 Viettel 03.6302.6302 1.500.000đ 25 Đặt mua
21 Viettel 03.5316.5316 1.500.000đ 33 Đặt mua
22 Viettel 03.2837.2837 1.500.000đ 43 Đặt mua
23 Viettel 03.7914.7914 1.500.000đ 45 Đặt mua
24 Viettel 03.8942.8942 1.500.000đ 49 Đặt mua

Bình luận