STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Gmobile 0996.800.800 39.000.000đ 40 Đặt mua
2 Gmobile 0993.539.539 9.000.000đ 55 Đặt mua
3 Gmobile 0996.539.539 9.000.000đ 58 Đặt mua
4 Gmobile 09.94.95.95.95 120.000.000đ 64 Đặt mua
5 Gmobile 09.93.93.93.93 2.850.000.000đ 57 Đặt mua
6 Gmobile 0993.91.91.91 81.600.000đ 51 Đặt mua
7 Gmobile 0993.899.899 128.000.000đ 73 Đặt mua
8 Gmobile 0996.595.595 15.900.000đ 62 Đặt mua
9 Gmobile 059.8.59.59.59 72.100.000đ 64 Đặt mua
10 Gmobile 0995.86.86.86 390.000.000đ 65 Đặt mua
11 Gmobile 0592.789.789 96.100.000đ 64 Đặt mua
12 Gmobile 0997.882.882 27.700.000đ 61 Đặt mua
13 Gmobile 0598.18.18.18 54.600.000đ 49 Đặt mua
14 Gmobile 0996.57.57.57 63.400.000đ 60 Đặt mua
15 Gmobile 0994.345.345 35.700.000đ 46 Đặt mua
16 Gmobile 0598.989.989 61.000.000đ 74 Đặt mua
17 Gmobile 0997.166.166 32.500.000đ 51 Đặt mua
18 Gmobile 09.9679.9679 27.900.000đ 71 Đặt mua
19 Gmobile 0997.37.37.37 150.000.000đ 55 Đặt mua
20 Gmobile 0996.135.135 25.000.000đ 42 Đặt mua
21 Gmobile 0993.296.296 20.000.000đ 55 Đặt mua
22 Gmobile 0592.86.86.86 94.700.000đ 58 Đặt mua
23 Gmobile 0993.996.996 34.800.000đ 69 Đặt mua
24 Gmobile 0997.889.889 95.500.000đ 75 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Taxi : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3