STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 iTelecom 0876.91.91.91 59.000.000đ 51 Đặt mua
2 iTelecom 0879.53.53.53 19.000.000đ 48 Đặt mua
3 iTelecom 0876.90.90.90 59.000.000đ 48 Đặt mua
4 iTelecom 0876.679.679 35.000.000đ 65 Đặt mua
5 iTelecom 0876.97.97.97 59.000.000đ 69 Đặt mua
6 iTelecom 0876.28.28.28 59.000.000đ 51 Đặt mua
7 iTelecom 0876.95.95.95 59.000.000đ 63 Đặt mua
8 iTelecom 0876.388.388 26.000.000đ 59 Đặt mua
9 iTelecom 0876.29.29.29 59.000.000đ 54 Đặt mua
10 iTelecom 0876.58.58.58 62.000.000đ 60 Đặt mua
11 iTelecom 0879.39.39.39 790.000.000đ 60 Đặt mua
12 iTelecom 0879.78.78.78 600.000.000đ 69 Đặt mua
13 iTelecom 0878.179.179 47.500.000đ 57 Đặt mua
14 iTelecom 0878.232323 33.300.000đ 38 Đặt mua
15 iTelecom 0878.151515 33.300.000đ 41 Đặt mua
16 iTelecom 0877.587.758 1.550.000đ 62 Đặt mua
17 iTelecom 0876.39.39.39 189.000.000đ 57 Đặt mua
18 iTelecom 0878.177.177 7.600.000đ 53 Đặt mua
19 iTelecom 0878.595959 52.300.000đ 65 Đặt mua
20 iTelecom 0878.456.456 38.000.000đ 53 Đặt mua
21 iTelecom 0876.389.389 38.000.000đ 61 Đặt mua
22 iTelecom 0878.353535 68.000.000đ 47 Đặt mua
23 iTelecom 0879.116.116 36.100.000đ 40 Đặt mua
24 iTelecom 0876.87.87.87 58.000.000đ 66 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Taxi : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3