Sim Taxi

Tham khảo thêm danh sách Sim Taxi tại https://khosim.com/sim-taxi

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Máy bàn 028.66.721721 2.940.000đ 42 Đặt mua
2 Máy bàn 024.66.516516 2.740.000đ 42 Đặt mua
3 Máy bàn 02462.887.887 13.000.000đ 60 Đặt mua
4 Máy bàn 024.66.887887 2.740.000đ 64 Đặt mua
5 Máy bàn 02462.737.737 8.000.000đ 48 Đặt mua
6 Máy bàn 028.22.328328 2.940.000đ 40 Đặt mua
7 Máy bàn 024.22.624624 2.740.000đ 34 Đặt mua
8 Máy bàn 028.22.060060 2.940.000đ 26 Đặt mua
9 Máy bàn 028.22.045045 2.940.000đ 32 Đặt mua
10 Máy bàn 024.66.700700 2.740.000đ 32 Đặt mua
11 Máy bàn 028.22.058058 2.940.000đ 40 Đặt mua
12 Máy bàn 024.63.283283 2.740.000đ 41 Đặt mua
13 Máy bàn 024.22.104104 2.740.000đ 20 Đặt mua
14 Máy bàn 024.62.952952 2.740.000đ 46 Đặt mua
15 Máy bàn 028.66.758758 2.940.000đ 62 Đặt mua
16 Máy bàn 028.22.461461 2.940.000đ 36 Đặt mua
17 Máy bàn 024.22.803803 2.740.000đ 32 Đặt mua
18 Máy bàn 028.62.782782 2.940.000đ 52 Đặt mua
19 Máy bàn 024.22.465465 2.740.000đ 40 Đặt mua
20 Máy bàn 028.22.438438 2.940.000đ 44 Đặt mua
21 Máy bàn 028.22.610610 2.940.000đ 28 Đặt mua
22 Máy bàn 024.66.632632 2.740.000đ 40 Đặt mua
23 Máy bàn 028.22.493493 2.940.000đ 46 Đặt mua
24 Máy bàn 028.66.812812 2.940.000đ 44 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Taxi : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3