STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0979.81.81.81 560.000.000đ 52 Đặt mua
2 Viettel 0988.81.81.81 550.000.000đ 52 Đặt mua
3 Viettel 0967.369.369 110.000.000đ 58 Đặt mua
4 Viettel 0979.355.355 79.000.000đ 51 Đặt mua
5 Viettel 0984.21.21.21 89.000.000đ 30 Đặt mua
6 Viettel 0989.773.773 68.000.000đ 60 Đặt mua
7 Viettel 09.6696.6696 155.000.000đ 63 Đặt mua
8 Viettel 0966.966.966 799.000.000đ 63 Đặt mua
9 Viettel 09879.09879 99.000.000đ 66 Đặt mua
10 Viettel 0964.18.18.18 168.000.000đ 46 Đặt mua
11 Viettel 0974.789.789 399.000.000đ 68 Đặt mua
12 Viettel 0988.879.879 210.000.000đ 73 Đặt mua
13 Viettel 0372.98.98.98 82.000.000đ 63 Đặt mua
14 Viettel 0398.91.91.91 44.000.000đ 50 Đặt mua
15 Viettel 0968.68.68.68 12.000.000.000đ 65 Đặt mua
16 Viettel 0869.093.093 19.000.000đ 47 Đặt mua
17 Viettel 0868.366.366 86.000.000đ 52 Đặt mua
18 Viettel 0969.688.688 500.000.000đ 68 Đặt mua
19 Viettel 0368.34.34.34 33.000.000đ 38 Đặt mua
20 Viettel 0336.34.34.34 39.000.000đ 33 Đặt mua
21 Viettel 0983.886.886 500.000.000đ 64 Đặt mua
22 Viettel 0982.513.513 21.000.000đ 37 Đặt mua
23 Viettel 0386.97.97.97 55.000.000đ 65 Đặt mua
24 Viettel 0347.28.28.28 36.000.000đ 44 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Taxi : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3