STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 0943.38.38.38 210.000.000đ 49 Đặt mua
2 Vinaphone 09.15.14.14.14 150.000.000đ 30 Đặt mua
3 Vinaphone 0948.868.868 245.000.000đ 65 Đặt mua
4 Vinaphone 0916.456.456 210.000.000đ 46 Đặt mua
5 Vinaphone 0913.779.779 399.000.000đ 59 Đặt mua
6 Vinaphone 0942.29.29.29 155.000.000đ 48 Đặt mua
7 Vinaphone 0823.136.136 29.000.000đ 33 Đặt mua
8 Vinaphone 0886.959.959 32.000.000đ 68 Đặt mua
9 Vinaphone 0819.51.51.51 29.000.000đ 36 Đặt mua
10 Vinaphone 0859.199.199 29.000.000đ 60 Đặt mua
11 Vinaphone 0889.197.197 16.000.000đ 59 Đặt mua
12 Vinaphone 0857.53.53.53 23.000.000đ 44 Đặt mua
13 Vinaphone 0889.689.689 123.000.000đ 71 Đặt mua
14 Vinaphone 0813.98.98.98 128.000.000đ 63 Đặt mua
15 Vinaphone 0854.419.419 2.290.000đ 45 Đặt mua
16 Vinaphone 0836.051.051 2.820.000đ 29 Đặt mua
17 Vinaphone 0822.907.907 3.720.000đ 44 Đặt mua
18 Vinaphone 0839.723.723 2.820.000đ 44 Đặt mua
19 Vinaphone 0812.409.409 2.290.000đ 37 Đặt mua
20 Vinaphone 0856.927.927 2.820.000đ 55 Đặt mua
21 Vinaphone 0823.327.327 2.820.000đ 37 Đặt mua
22 Vinaphone 0826.927.927 2.820.000đ 52 Đặt mua
23 Vinaphone 0816.426.426 2.290.000đ 39 Đặt mua
24 Vinaphone 0828.407.407 2.640.000đ 40 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Taxi : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3