Sim Taxi

Tham khảo thêm danh sách Sim Taxi tại https://khosim.com/sim-taxi

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 03.9879.9879 17.700.000đ 69 Đặt mua
2 Viettel 08.6909.6909 6.990.000đ 56 Đặt mua
3 Viettel 08.6259.6259 4.350.000đ 52 Đặt mua
4 Viettel 08.6793.6793 6.990.000đ 58 Đặt mua
5 Viettel 08.6591.6591 4.390.000đ 50 Đặt mua
6 Viettel 08.6529.6529 4.350.000đ 52 Đặt mua
7 Viettel 03.3979.3979 134.000.000đ 59 Đặt mua
8 Viettel 08.6817.6817 4.390.000đ 52 Đặt mua
9 Viettel 08.6758.6758 4.390.000đ 60 Đặt mua
10 Viettel 08.6587.6587 4.390.000đ 60 Đặt mua
11 Viettel 08.6770.6770 4.390.000đ 48 Đặt mua
12 Viettel 08.6237.6237 4.390.000đ 44 Đặt mua
13 Viettel 08.6707.6707 7.050.000đ 48 Đặt mua
14 Viettel 08.6223.6223 5.150.000đ 34 Đặt mua
15 Viettel 08.6683.6683 17.500.000đ 54 Đặt mua
16 Viettel 08.6779.6779 31.000.000đ 66 Đặt mua
17 Viettel 086522.6522 4.390.000đ 38 Đặt mua
18 Viettel 08.6585.6585 13.200.000đ 56 Đặt mua
19 Viettel 08.6790.6790 7.050.000đ 52 Đặt mua
20 Viettel 08.6756.6756 4.350.000đ 56 Đặt mua
21 Viettel 03.5778.5778 5.400.000đ 57 Đặt mua
22 Viettel 08.6652.6652 5.250.000đ 46 Đặt mua
23 Viettel 08.6615.6615 4.390.000đ 44 Đặt mua
24 Viettel 08.6603.6603 4.500.000đ 38 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Taxi : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3