Sim Taxi

Tham khảo thêm danh sách Sim Taxi tại https://khosim.com/sim-taxi

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 08.6601.6601 4.390.000đ 34 Đặt mua
2 Viettel 08.6239.6239 18.000.000đ 48 Đặt mua
3 Viettel 08.6292.6292 5.400.000đ 46 Đặt mua
4 Viettel 03.2968.2968 31.500.000đ 53 Đặt mua
5 Viettel 08.6216.6216 4.390.000đ 38 Đặt mua
6 Viettel 08.6290.6290 4.390.000đ 42 Đặt mua
7 Viettel 08.6515.6515 4.390.000đ 42 Đặt mua
8 Viettel 08.6237.6237 4.390.000đ 44 Đặt mua
9 Viettel 08.6692.6692 5.250.000đ 54 Đặt mua
10 Viettel 08.6773.6773 4.390.000đ 54 Đặt mua
11 Viettel 08.6293.6293 5.250.000đ 48 Đặt mua
12 Viettel 08.6693.6693 5.250.000đ 56 Đặt mua
13 Viettel 08.6286.6286 22.000.000đ 52 Đặt mua
14 Viettel 08.6518.6518 4.390.000đ 48 Đặt mua
15 Viettel 08.6793.6793 6.990.000đ 58 Đặt mua
16 Viettel 08.6627.6627 4.390.000đ 50 Đặt mua
17 Viettel 08.6593.6593 4.390.000đ 54 Đặt mua
18 Viettel 08.6921.6921 4.390.000đ 44 Đặt mua
19 Viettel 03.6286.6286 15.800.000đ 47 Đặt mua
20 Viettel 03.6383.6383 13.300.000đ 43 Đặt mua
21 Viettel 08.6612.6612 4.390.000đ 38 Đặt mua
22 Viettel 08.6287.6287 4.350.000đ 54 Đặt mua
23 Viettel 08.6579.6579 26.200.000đ 62 Đặt mua
24 Viettel 09.8132.8132 5.150.000đ 37 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Taxi : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3