Sim Tiến Đôi Viettel

Tham khảo thêm danh sách Sim Tiến Đôi Viettel tại https://khosim.com/sim-tien-doi-viettel

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0971.47.48.49 29.000.000đ 53 Đặt mua
2 Viettel 0963.94.95.96 29.000.000đ 60 Đặt mua
3 Viettel 0961.50.51.52 36.000.000đ 34 Đặt mua
4 Viettel 0977.26.27.28 79.000.000đ 50 Đặt mua
5 Viettel 0961.41.42.43 15.000.000đ 34 Đặt mua
6 Viettel 0347.24.25.26 5.800.000đ 35 Đặt mua
7 Viettel 0347.21.22.23 5.800.000đ 26 Đặt mua
8 Viettel 0347.22.23.24 5.800.000đ 29 Đặt mua
9 Viettel 0347.33.34.35 5.800.000đ 35 Đặt mua
10 Viettel 0388.41.42.43 8.850.000đ 37 Đặt mua
11 Viettel 0392.20.21.22 18.300.000đ 23 Đặt mua
12 Viettel 0346.51.52.53 5.320.000đ 34 Đặt mua
13 Viettel 0359.85.86.87 9.750.000đ 59 Đặt mua
14 Viettel 0334.94.95.96 7.000.000đ 52 Đặt mua
15 Viettel 0333.96.97.98 20.000.000đ 57 Đặt mua
16 Viettel 0363.13.14.15 12.400.000đ 27 Đặt mua
17 Viettel 0359.94.95.96 18.400.000đ 59 Đặt mua
18 Viettel 036465.666.7 60.000.000đ 49 Đặt mua
19 Viettel 0365.95.96.97 18.600.000đ 59 Đặt mua
20 Viettel 0359.41.42.43 5.400.000đ 35 Đặt mua
21 Viettel 0343.56.57.58 18.400.000đ 46 Đặt mua
22 Viettel 0396.30.31.32 13.500.000đ 30 Đặt mua
23 Viettel 0389.54.55.56 18.600.000đ 50 Đặt mua
24 Viettel 0365.90.91.92 7.200.000đ 44 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Tiến Đôi Viettel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3