Sim trả sau

Tham khảo thêm danh sách Sim trả sau tại https://khosim.com/sim-tra-sau

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0349.885.385 550.000đ 53 Đặt mua
2 Viettel 0982.872.981 650.000đ 54 Đặt mua
3 Viettel 0329.536.179 550.000đ 45 Đặt mua
4 Viettel 0982.017.096 400.000đ 42 Đặt mua
5 Viettel 0332.40.43.40 450.000đ 23 Đặt mua
6 Viettel 0354.340.940 550.000đ 32 Đặt mua
7 Viettel 0392.894.896 550.000đ 58 Đặt mua
8 Viettel 0365.414.614 550.000đ 34 Đặt mua
9 Viettel 0332.824.179 450.000đ 39 Đặt mua
10 Viettel 0968.235.294 400.000đ 48 Đặt mua
11 Viettel 0971.623.961 400.000đ 44 Đặt mua
12 Viettel 0376.780.280 450.000đ 41 Đặt mua
13 Viettel 0327.844.768 300.000đ 49 Đặt mua
14 Viettel 0355.509.809 650.000đ 44 Đặt mua
15 Viettel 0976.284.853 400.000đ 52 Đặt mua
16 Viettel 0866.506.406 650.000đ 41 Đặt mua
17 Viettel 0338.145.939 300.000đ 45 Đặt mua
18 Viettel 03434.18.468 550.000đ 41 Đặt mua
19 Viettel 0344.873.273 550.000đ 41 Đặt mua
20 Viettel 0976.692.749 400.000đ 59 Đặt mua
21 Viettel 0342.209.768 299.000đ 41 Đặt mua
22 Viettel 0988.006.542 400.000đ 42 Đặt mua
23 Viettel 0332.934.935 900.000đ 41 Đặt mua
24 Viettel 0973.268.249 400.000đ 50 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim trả sau : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3