Sim Tứ Quý 2 Đầu Số 03

Tham khảo thêm danh sách Sim Tứ Quý 2 Đầu Số 03 tại https://khosim.com/sim-tu-quy-2-dau-so-03

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0388.57.2222 20.000.000đ 39 Đặt mua
2 Viettel 0339.48.2222 18.502.000đ 35 Đặt mua
3 Viettel 0334.74.2222 21.400.000đ 29 Đặt mua
4 Viettel 0335.36.2222 36.000.000đ 28 Đặt mua
5 Viettel 038.775.2222 25.000.000đ 38 Đặt mua
6 Viettel 0369.33.2222 45.000.000đ 32 Đặt mua
7 Viettel 0344.15.2222 20.000.000đ 25 Đặt mua
8 Viettel 0358.00.2222 29.000.000đ 24 Đặt mua
9 Viettel 039.279.2222 37.100.000đ 38 Đặt mua
10 Viettel 039.668.2222 55.000.000đ 40 Đặt mua
11 Viettel 0377.39.2222 28.350.000đ 37 Đặt mua
12 Viettel 0344.39.2222 33.200.000đ 31 Đặt mua
13 Viettel 0387.60.2222 25.500.000đ 32 Đặt mua
14 Viettel 036.284.2222 20.000.000đ 31 Đặt mua
15 Viettel 0353.10.2222 23.000.000đ 20 Đặt mua
16 Viettel 0397.06.2222 21.000.000đ 33 Đặt mua
17 Viettel 0377.55.2222 41.800.000đ 35 Đặt mua
18 Viettel 036.211.2222 34.800.000đ 21 Đặt mua
19 Viettel 0344.79.2222 29.800.000đ 35 Đặt mua
20 Viettel 0339.51.2222 31.500.000đ 29 Đặt mua
21 Viettel 0339.38.2222 36.300.000đ 34 Đặt mua
22 Viettel 0387.61.2222 25.500.000đ 33 Đặt mua
23 Viettel 0354.86.2222 28.000.000đ 34 Đặt mua
24 Viettel 0378.10.2222 20.900.000đ 27 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Tứ Quý 2 Đầu Số 03 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3