Sim Tứ Quý 9 Đầu Số 05

Tham khảo thêm danh sách Sim Tứ Quý 9 Đầu Số 05 tại https://khosim.com/sim-tu-quy-9-dau-so-05

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 0522.55.9999 159.000.000đ 55 Đặt mua
2 Vietnamobile 058.567.9999 200.000.000đ 67 Đặt mua
3 Vietnamobile 0586.03.9999 56.500.000đ 58 Đặt mua
4 Vietnamobile 0522.77.9999 155.000.000đ 59 Đặt mua
5 Gmobile 05.99999999 22.000.000.000đ 77 Đặt mua
6 Vietnamobile 0563.46.9999 32.200.000đ 60 Đặt mua
7 Vietnamobile 05.6666.9999 1.430.000.000đ 65 Đặt mua
8 Vietnamobile 0523.999999 1.650.350.000đ 64 Đặt mua
9 Vietnamobile 0566.07.9999 72.800.000đ 60 Đặt mua
10 Gmobile 0599.77.9999 188.000.000đ 73 Đặt mua
11 Gmobile 05.9992.9999 270.000.000đ 70 Đặt mua
12 Vietnamobile 0566.80.9999 37.300.000đ 61 Đặt mua
13 Vietnamobile 0566.35.9999 80.505.000đ 61 Đặt mua
14 Vietnamobile 0585.96.9999 118.000.000đ 69 Đặt mua
15 Gmobile 0592.77.9999 106.000.000đ 66 Đặt mua
16 Vietnamobile 0582.06.9999 28.000.000đ 57 Đặt mua
17 Vietnamobile 056.686.9999 280.000.000đ 67 Đặt mua
18 Vietnamobile 0562.67.9999 59.300.000đ 62 Đặt mua
19 Vietnamobile 0588.97.9999 128.000.000đ 73 Đặt mua
20 Vietnamobile 0588.00.9999 87.600.000đ 57 Đặt mua
21 Vietnamobile 0567.56.9999 71.900.000đ 65 Đặt mua
22 Gmobile 0599.00.9999 144.000.000đ 59 Đặt mua
23 Reddi 0559.13.9999 97.000.000đ 59 Đặt mua
24 Vietnamobile 0523.74.9999 24.400.000đ 57 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Tứ Quý 9 Đầu Số 05 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3