STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 0856.00.3333 35.000.000đ 31 Đặt mua
2 Vinaphone 08.55555.712 2.200.000đ 43 Đặt mua
3 Vinaphone 0888.78.38.84 770.000đ 62 Đặt mua
4 Vinaphone 0888.7899.48 770.000đ 69 Đặt mua
5 Vinaphone 0819.71.71.73 1.100.000đ 44 Đặt mua
6 Vinaphone 0888.74.33.78 810.000đ 56 Đặt mua
7 Vinaphone 0845.685.777 2.280.000đ 57 Đặt mua
8 Vinaphone 08.8865.8861 1.100.000đ 58 Đặt mua
9 Vinaphone 0827.31.70.39 560.000đ 40 Đặt mua
10 Vinaphone 0888.006.037 700.000đ 40 Đặt mua
11 Vinaphone 0836.722.732 670.000đ 40 Đặt mua
12 Vinaphone 0888.182.181 980.000đ 45 Đặt mua
13 Vinaphone 0819.71.71.54 630.000đ 43 Đặt mua
14 Vinaphone 0827.411.499 1.830.000đ 45 Đặt mua
15 Vinaphone 0888.67.79.67 1.100.000đ 66 Đặt mua
16 Vinaphone 0853.0707.11 980.000đ 32 Đặt mua
17 Vinaphone 0888.348.166 700.000đ 52 Đặt mua
18 Vinaphone 0888.53.62.63 740.000đ 49 Đặt mua
19 Vinaphone 08888.50.665 770.000đ 54 Đặt mua
20 Vinaphone 0888.848.326 700.000đ 55 Đặt mua
21 Vinaphone 0888.651.657 1.180.000đ 54 Đặt mua
22 Vinaphone 0817.30.38.31 740.000đ 34 Đặt mua
23 Vinaphone 083.5678.440 840.000đ 45 Đặt mua
24 Vinaphone 0888.377.151 740.000đ 48 Đặt mua

Bình luận