STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 0942.91.7227 770.000đ 43 Đặt mua
2 Vinaphone 0858.93.3322 840.000đ 43 Đặt mua
3 Vinaphone 08.177.477.13 600.000đ 45 Đặt mua
4 Vinaphone 0819.717.745 630.000đ 49 Đặt mua
5 Vinaphone 0817.71.51.38 560.000đ 41 Đặt mua
6 Vinaphone 0815.11.06.81 770.000đ 31 Đặt mua
7 Vinaphone 0888.792.883 740.000đ 61 Đặt mua
8 Vinaphone 0888.29.1151 770.000đ 43 Đặt mua
9 Vinaphone 0888.353.080 980.000đ 43 Đặt mua
10 Vinaphone 094.94.98.068 740.000đ 57 Đặt mua
11 Vinaphone 0949.49.79.06 740.000đ 57 Đặt mua
12 Vinaphone 0819.71.71.82 630.000đ 44 Đặt mua
13 Vinaphone 0949.437.246 580.000đ 48 Đặt mua
14 Vinaphone 0949.403.179 670.000đ 46 Đặt mua
15 Vinaphone 0949.467.246 580.000đ 51 Đặt mua
16 Vinaphone 0888.79.26.04 700.000đ 52 Đặt mua
17 Vinaphone 0836.722.155 700.000đ 39 Đặt mua
18 Vinaphone 0888.69.79.92 810.000đ 66 Đặt mua
19 Vinaphone 0949.34.05.39 630.000đ 46 Đặt mua
20 Vinaphone 094.787.04.34 560.000đ 46 Đặt mua
21 Vinaphone 0911.86.5005 840.000đ 35 Đặt mua
22 Vinaphone 08888.24.010 700.000đ 39 Đặt mua
23 Vinaphone 0888.37.94.96 700.000đ 62 Đặt mua
24 Vinaphone 0833.6060.22 630.000đ 30 Đặt mua

Bình luận