STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 0915.77.00.55 7.500.000đ 39 Đặt mua
2 Vinaphone 094.999.11.77 5.000.000đ 56 Đặt mua
3 Vinaphone 0814.5555.77 5.800.000đ 47 Đặt mua
4 Vinaphone 0859.426.426 5.800.000đ 46 Đặt mua
5 Vinaphone 0835.144.144 8.000.000đ 34 Đặt mua
6 Vinaphone 0822.888.979 5.800.000đ 61 Đặt mua
7 Vinaphone 0858.005.005 10.000.000đ 31 Đặt mua
8 Vinaphone 0819.22.32.42 5.000.000đ 33 Đặt mua
9 Vinaphone 0818.00.22.00 6.000.000đ 21 Đặt mua
10 Vinaphone 0853.920.920 5.800.000đ 38 Đặt mua
11 Vinaphone 0823.654.888 5.000.000đ 52 Đặt mua
12 Vinaphone 0832.572.572 5.800.000đ 41 Đặt mua
13 Vinaphone 0839.046.046 6.000.000đ 40 Đặt mua
14 Vinaphone 0827.623.623 5.800.000đ 39 Đặt mua
15 Vinaphone 0854.532.532 5.800.000đ 37 Đặt mua
16 Vinaphone 0858.100.600 5.000.000đ 28 Đặt mua
17 Vinaphone 0858.932.932 6.000.000đ 49 Đặt mua
18 Vinaphone 0814.52.53.54 5.800.000đ 37 Đặt mua
19 Vinaphone 082.45678.78 8.000.000đ 55 Đặt mua
20 Vinaphone 0827.418.418 5.800.000đ 43 Đặt mua
21 Vinaphone 0888.68.68.10 5.800.000đ 53 Đặt mua
22 Vinaphone 0854.531.531 5.800.000đ 35 Đặt mua
23 Vinaphone 0859.350.350 8.000.000đ 38 Đặt mua
24 Vinaphone 0832.573.573 5.800.000đ 43 Đặt mua

Bình luận