STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 0916.428.428 18.000.000đ 44 Đặt mua
2 Vinaphone 08.36.111117 10.000.000đ 29 Đặt mua
3 Vinaphone 0817.163.163 10.000.000đ 36 Đặt mua
4 Vinaphone 0817.181.181 13.000.000đ 36 Đặt mua
5 Vinaphone 0819.22.33.55 10.000.000đ 38 Đặt mua
6 Vinaphone 0814.538.538 10.000.000đ 45 Đặt mua
7 Vinaphone 0827.926.926 10.000.000đ 51 Đặt mua
8 Vinaphone 0824.292.292 10.000.000đ 40 Đặt mua
9 Vinaphone 0859.355.355 13.000.000đ 48 Đặt mua
10 Vinaphone 0814.57.67.77 10.000.000đ 52 Đặt mua
11 Vinaphone 0836.11.11.13 13.000.000đ 25 Đặt mua
12 Vinaphone 0817.166.166 15.000.000đ 42 Đặt mua
13 Vinaphone 0834.959.959 15.000.000đ 61 Đặt mua
14 Vinaphone 0818.937.937 11.000.000đ 55 Đặt mua
15 Vinaphone 0828.44.6868 15.000.000đ 54 Đặt mua
16 Vinaphone 0919.808.838 16.000.000đ 54 Đặt mua
17 Vinaphone 0858.936.936 13.000.000đ 57 Đặt mua
18 Vinaphone 0836.1111.99 13.000.000đ 39 Đặt mua
19 Vinaphone 08.22.88.00.88 16.000.000đ 44 Đặt mua
20 Vinaphone 0824.266.266 16.000.000đ 42 Đặt mua
21 Vinaphone 0824.600.999 13.000.000đ 47 Đặt mua
22 Vinaphone 0819.22.33.66 13.000.000đ 40 Đặt mua
23 Vinaphone 0837.683.683 13.000.000đ 52 Đặt mua
24 Vinaphone 0859.378.378 13.000.000đ 58 Đặt mua

Bình luận