STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 0829.41.9999 60.000.000đ 60 Đặt mua
2 Vinaphone 0853.37.37.37 50.000.000đ 46 Đặt mua
3 Vinaphone 083.445.8888 65.000.000đ 56 Đặt mua
4 Vinaphone 0918.992.992 70.000.000đ 58 Đặt mua
5 Vinaphone 0832.41.6666 50.000.000đ 42 Đặt mua
6 Vinaphone 0845.68.7777 55.000.000đ 59 Đặt mua
7 Vinaphone 0813.111.888 70.000.000đ 39 Đặt mua
8 Vinaphone 094.15.44444 90.000.000đ 39 Đặt mua
9 Vinaphone 08888.36.999 70.000.000đ 68 Đặt mua
10 Vinaphone 0854.70.70.70 50.000.000đ 38 Đặt mua
11 Vinaphone 0824.168.168 70.000.000đ 44 Đặt mua
12 Vinaphone 0888.766.888 70.000.000đ 67 Đặt mua
13 Vinaphone 0835.20.9999 70.000.000đ 54 Đặt mua
14 Vinaphone 082.414.9999 70.000.000đ 55 Đặt mua
15 Vinaphone 0814.73.8888 60.000.000đ 55 Đặt mua
16 Vinaphone 0829.40.8888 60.000.000đ 55 Đặt mua
17 Vinaphone 0854.70.6666 50.000.000đ 48 Đặt mua
18 Vinaphone 0845.32.6666 50.000.000đ 46 Đặt mua
19 Vinaphone 08.4994.8888 90.000.000đ 66 Đặt mua
20 Vinaphone 0826.59.59.59 70.000.000đ 58 Đặt mua
21 Vinaphone 0845.38.7777 50.000.000đ 56 Đặt mua
22 Vinaphone 0855.35.35.35 60.000.000đ 42 Đặt mua
23 Vinaphone 08.1368.86.86 61.700.000đ 54 Đặt mua
24 Vinaphone 085.66.77.999 65.600.000đ 66 Đặt mua

Bình luận