STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 08.55555.712 2.200.000đ 43 Đặt mua
2 Vinaphone 0911.058.058 28.000.000đ 37 Đặt mua
3 Vinaphone 0915.77.00.55 7.500.000đ 39 Đặt mua
4 Vinaphone 0856.00.3333 35.000.000đ 31 Đặt mua
5 Vinaphone 0942.91.7227 770.000đ 43 Đặt mua
6 Vinaphone 0946.52.1221 740.000đ 32 Đặt mua
7 Vinaphone 0949.40.60.37 580.000đ 42 Đặt mua
8 Vinaphone 0949.468.476 580.000đ 57 Đặt mua
9 Vinaphone 0888.91.93.90 980.000đ 55 Đặt mua
10 Vinaphone 0949.49.29.47 740.000đ 57 Đặt mua
11 Vinaphone 0949.34.04.94 740.000đ 46 Đặt mua
12 Vinaphone 0819.1111.31 3.000.000đ 26 Đặt mua
13 Vinaphone 0835.202.101 840.000đ 22 Đặt mua
14 Vinaphone 0834.556.949 670.000đ 53 Đặt mua
15 Vinaphone 094.93.96.533 580.000đ 51 Đặt mua
16 Vinaphone 0949.42.99.82 740.000đ 56 Đặt mua
17 Vinaphone 0947.9044.11 740.000đ 39 Đặt mua
18 Vinaphone 0949.37.55.17 580.000đ 50 Đặt mua
19 Vinaphone 0819.905.905 5.800.000đ 46 Đặt mua
20 Vinaphone 0888.787.616 980.000đ 59 Đặt mua
21 Vinaphone 0949.484.398 580.000đ 58 Đặt mua
22 Vinaphone 0888.08.07.93 1.600.000đ 51 Đặt mua
23 Vinaphone 0949.39.48.37 580.000đ 56 Đặt mua
24 Vinaphone 0916.428.428 18.000.000đ 44 Đặt mua

Bình luận