STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 0915.77.00.55 7.500.000đ 39 Đặt mua
2 Vinaphone 0856.00.3333 35.000.000đ 31 Đặt mua
3 Vinaphone 08.55555.712 2.200.000đ 43 Đặt mua
4 Vinaphone 0911.058.058 28.000.000đ 37 Đặt mua
5 Vinaphone 0942.91.7227 770.000đ 43 Đặt mua
6 Vinaphone 0949.424.662 670.000đ 46 Đặt mua
7 Vinaphone 0949.49.1255 630.000đ 48 Đặt mua
8 Vinaphone 0949.39.09.44 670.000đ 51 Đặt mua
9 Vinaphone 0949.475.457 810.000đ 54 Đặt mua
10 Vinaphone 088.83.86.242 740.000đ 49 Đặt mua
11 Vinaphone 0888.332.616 810.000đ 45 Đặt mua
12 Vinaphone 0949.488.121 670.000đ 46 Đặt mua
13 Vinaphone 0888.325.879 740.000đ 58 Đặt mua
14 Vinaphone 0888.26.27.24 810.000đ 47 Đặt mua
15 Vinaphone 0949.49.1220 630.000đ 40 Đặt mua
16 Vinaphone 0834.557.944 630.000đ 49 Đặt mua
17 Vinaphone 0949.34.17.39 630.000đ 49 Đặt mua
18 Vinaphone 0888.46.37.68 810.000đ 58 Đặt mua
19 Vinaphone 0888.85.87.82 1.250.000đ 62 Đặt mua
20 Vinaphone 0949.39.59.44 670.000đ 56 Đặt mua
21 Vinaphone 0949.49.2669 670.000đ 58 Đặt mua
22 Vinaphone 08888.25.5.76 810.000đ 57 Đặt mua
23 Vinaphone 0853.07.09.07 980.000đ 39 Đặt mua
24 Vinaphone 0947.80.80.29 740.000đ 47 Đặt mua

Bình luận