STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Gmobile 0993.68.04.24 560.000đ 45 Đặt mua
2 Gmobile 0993.959.768 770.000đ 65 Đặt mua
3 Gmobile 0993.15.39.88 770.000đ 55 Đặt mua
4 Gmobile 0598.1998.36 600.000đ 58 Đặt mua
5 Gmobile 0598.1998.31 600.000đ 53 Đặt mua
6 Gmobile 0993.677.338 840.000đ 55 Đặt mua
7 Gmobile 0598.1999.51 630.000đ 56 Đặt mua
8 Gmobile 0995.23.98.23 600.000đ 50 Đặt mua
9 Gmobile 0996.234.992 700.000đ 53 Đặt mua
10 Gmobile 0993.633.711 630.000đ 42 Đặt mua
11 Gmobile 0993.89.79.59 770.000đ 68 Đặt mua
12 Gmobile 0996.241.123 700.000đ 37 Đặt mua
13 Gmobile 0598.1999.80 630.000đ 58 Đặt mua
14 Gmobile 0995.24.05.79 910.000đ 50 Đặt mua
15 Gmobile 0598.1999.40 630.000đ 54 Đặt mua
16 Gmobile 0598.1999.41 630.000đ 55 Đặt mua
17 Gmobile 0996.246.191 560.000đ 47 Đặt mua
18 Gmobile 0993.68.0339 700.000đ 50 Đặt mua
19 Gmobile 0993.679.776 630.000đ 63 Đặt mua
20 Gmobile 05.993.999.75 770.000đ 65 Đặt mua
21 Gmobile 0993.15.39.68 840.000đ 53 Đặt mua
22 Gmobile 0598.1997.75 600.000đ 60 Đặt mua
23 Gmobile 0598.1998.46 600.000đ 59 Đặt mua
24 Gmobile 0995.606.303 770.000đ 41 Đặt mua

Bình luận