STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 iTelecom 08772.67889 700.000đ 62 Đặt mua
2 iTelecom 0877.02.09.73 620.000đ 43 Đặt mua
3 iTelecom 0877.111.776 840.000đ 45 Đặt mua
4 iTelecom 0879.55.1991 2.800.000đ 54 Đặt mua
5 iTelecom 0877.115.565 700.000đ 45 Đặt mua
6 iTelecom 0879.488.366 750.000đ 59 Đặt mua
7 iTelecom 0879.797.353 740.000đ 58 Đặt mua
8 iTelecom 0877.5555.83 2.500.000đ 53 Đặt mua
9 iTelecom 0877.16.03.82 620.000đ 42 Đặt mua
10 iTelecom 0879.488.577 700.000đ 63 Đặt mua
11 iTelecom 0878.737.099 580.000đ 58 Đặt mua
12 iTelecom 0876.446.868 6.000.000đ 57 Đặt mua
13 iTelecom 0879.199.766 700.000đ 62 Đặt mua
14 iTelecom 0879.65.7474 1.794.000đ 57 Đặt mua
15 iTelecom 0879.393.466 580.000đ 55 Đặt mua
16 iTelecom 08.7878.4438 660.000đ 57 Đặt mua
17 iTelecom 08.7879.4689 580.000đ 66 Đặt mua
18 iTelecom 0879.659.686 2.620.000đ 64 Đặt mua
19 iTelecom 0879.397.636 580.000đ 58 Đặt mua
20 iTelecom 08.77.666868 39.000.000đ 62 Đặt mua
21 iTelecom 0879.355.300 740.000đ 40 Đặt mua
22 iTelecom 0878.24.2019 770.000đ 41 Đặt mua
23 iTelecom 0877.122.399 1.050.000đ 48 Đặt mua
24 iTelecom 0879.22.5255 580.000đ 45 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Vinaphone : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3