STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0789.91.5050 1.000.000đ 44 Đặt mua
2 Mobifone 0783.33.77.22 2.250.000đ 42 Đặt mua
3 Mobifone 079.888.555.8 5.900.000đ 63 Đặt mua
4 Mobifone 0707.74.5588 1.700.000đ 51 Đặt mua
5 Mobifone 0783.53.5885 900.000đ 52 Đặt mua
6 Mobifone 0792.666.844 850.000đ 52 Đặt mua
7 Mobifone 0703.11.0505 1.325.000đ 22 Đặt mua
8 Mobifone 0898.87.1919 1.800.000đ 60 Đặt mua
9 Mobifone 0792.66.6363 1.900.000đ 48 Đặt mua
10 Mobifone 0792.33.7272 1.500.000đ 42 Đặt mua
11 Mobifone 078.353.6969 1.200.000đ 56 Đặt mua
12 Mobifone 0764.09.6060 1.150.000đ 38 Đặt mua
13 Mobifone 079.777.8585 1.600.000đ 63 Đặt mua
14 Mobifone 07.68.68.68.04 5.000.000đ 53 Đặt mua
15 Mobifone 089.888.2772 1.250.000đ 59 Đặt mua
16 Mobifone 0703.11.33.22 2.300.000đ 22 Đặt mua
17 Mobifone 078.345.4488 1.325.000đ 51 Đặt mua
18 Mobifone 0708.33.00.33 4.800.000đ 27 Đặt mua
19 Mobifone 079.444.3993 950.000đ 52 Đặt mua
20 Mobifone 0798.99.1212 1.000.000đ 48 Đặt mua
21 Mobifone 0708.64.2299 850.000đ 47 Đặt mua
22 Mobifone 078.333.66.55 2.300.000đ 46 Đặt mua
23 Mobifone 079.444.8585 1.200.000đ 54 Đặt mua
24 Mobifone 079.888.5522 3.500.000đ 54 Đặt mua

Bình luận