STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 092.186.7777 105.000.000đ 54 Đặt mua
2 Vietnamobile 0921.88.6789 150.000.000đ 58 Đặt mua
3 Vietnamobile 0925.73.6666 105.000.000đ 50 Đặt mua
4 Vietnamobile 0922.74.8888 135.000.000đ 56 Đặt mua
5 Vietnamobile 0568.68.7777 100.000.000đ 61 Đặt mua
6 Vietnamobile 0589.59.8888 110.000.000đ 68 Đặt mua
7 Vietnamobile 0928.68.7777 230.000.000đ 61 Đặt mua
8 Vietnamobile 0928.00.7777 150.000.000đ 47 Đặt mua
9 Vietnamobile 0927.62.6666 155.000.000đ 50 Đặt mua
10 Vietnamobile 0589.99.7777 130.000.000đ 68 Đặt mua
11 Vietnamobile 0929.59.7777 150.000.000đ 62 Đặt mua
12 Vietnamobile 0926.36.6789 135.000.000đ 56 Đặt mua
13 Vietnamobile 0929.38.6789 110.000.000đ 61 Đặt mua
14 Vietnamobile 0922.82.7777 140.000.000đ 51 Đặt mua
15 Vietnamobile 0927.73.7777 220.000.000đ 56 Đặt mua
16 Vietnamobile 0588.68.9999 250.000.000đ 71 Đặt mua
17 Vietnamobile 09266.77777 560.000.000đ 58 Đặt mua
18 Vietnamobile 0929.89.7777 160.000.000đ 65 Đặt mua
19 Vietnamobile 0923.77.8888 220.000.000đ 60 Đặt mua
20 Vietnamobile 0927.75.7777 220.000.000đ 58 Đặt mua
21 Vietnamobile 0924.33.7777 120.000.000đ 49 Đặt mua
22 Vietnamobile 0929.79.7777 260.000.000đ 64 Đặt mua
23 Vietnamobile 09275.77777 420.000.000đ 58 Đặt mua
24 Vietnamobile 0588.98.9999 250.000.000đ 74 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Vinaphone : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3