STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 0564.101.121 700.000đ 21 Đặt mua
2 Vietnamobile 0583.8899.86 1.680.000đ 64 Đặt mua
3 Vietnamobile 0586.868.909 600.000đ 59 Đặt mua
4 Vietnamobile 0584.86.28.86 700.000đ 55 Đặt mua
5 Vietnamobile 0564.121.679 700.000đ 41 Đặt mua
6 Vietnamobile 0564.07.7337 700.000đ 42 Đặt mua
7 Vietnamobile 0564.10.1995 980.000đ 40 Đặt mua
8 Vietnamobile 0566.738.568 700.000đ 54 Đặt mua
9 Vietnamobile 0584.822.088 600.000đ 45 Đặt mua
10 Vietnamobile 0587.699.368 770.000đ 61 Đặt mua
11 Vietnamobile 0589.133.266 600.000đ 43 Đặt mua
12 Vietnamobile 0566.377.669 600.000đ 55 Đặt mua
13 Vietnamobile 0567.72.1982 1.100.000đ 47 Đặt mua
14 Vietnamobile 0586.49.89.39 980.000đ 61 Đặt mua
15 Vietnamobile 0925.337.115 560.000đ 36 Đặt mua
16 Vietnamobile 0925.33.73.43 560.000đ 39 Đặt mua
17 Vietnamobile 0564.11.07.11 700.000đ 26 Đặt mua
18 Vietnamobile 0564.117.119 1.250.000đ 35 Đặt mua
19 Vietnamobile 0587.863.868 980.000đ 59 Đặt mua
20 Vietnamobile 0586.81.5979 700.000đ 58 Đặt mua
21 Vietnamobile 0583.35.35.36 980.000đ 41 Đặt mua
22 Vietnamobile 0563.52.52.59 630.000đ 42 Đặt mua
23 Vietnamobile 0589.26.9968 630.000đ 62 Đặt mua
24 Vietnamobile 0566.36.8186 630.000đ 49 Đặt mua

Bình luận